مدرسه کوثر حاجی پیرلو

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
بخش مرکزی روستای حاجی پیرلو
شماره تماس : 04412330991

امروز از 8 صبح تا 14 ظهر باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
با اشتباه تایپی :
lnvsi ;mev ph[d \/dvgm
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 10 ماه پیشمدرسه کوثر حاجی پیرلو مدرسه کوثر حاجی پیرلو  به سیتی گرام پیوست ...