پارکینگ شهر چالدران

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-چالدران
پل ورودي چالدران از سمت خوي

امروز تا 22 شب باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hv;dk' aiv ]hgnvhk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
7 ماه و 8 روز پیشپارکینگ شهر چالدرانپارکینگ شهر چالدران  به سیتی گرام پیوست ...