پاساژ نگین

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
آذربایجان غربی - ارومیه خیابان خیام شمالی

امروز تا 22 شب باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hsh/ k'dk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشپاساژ نگینپاساژ نگین  به سیتی گرام پیوست ...