اکادمى ورزشى جام جم (چمن مصنوعى)

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
آذربایجان غربی - ارومیه والفجر، جنب پارک شهر

امروز از 8 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
h;hnlى mvcaى [hl [l (]lk lwkmuى)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال و 1 ماه پیشاکادمى ورزشى جام جم (چمن مصنوعى)اکادمى ورزشى جام جم (چمن مصنوعى)  به سیتی گرام پیوست ...