کله پزی بره سفید

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
آذربایجان غربی - ارومیه ابتدای خیابان آهندوست

امروز از 7 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
7صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd fvi stdn
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 3 ماه پیشکله پزی بره سفیدکله پزی بره سفید  به سیتی گرام پیوست ...