کله پزی ساوالان

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
آذربایجان غربی - ارومیه ابتدای خبابان طالقانی

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
7صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd shmhghk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 11 ماه پیشکله پزی ساوالانکله پزی ساوالان  به سیتی گرام پیوست ...