پارکینگ امام رضا

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان شرقی-تبريز
جاده تهران نرسيده به پل كسايي جنب آهن فروشي كياني

امروز از 8 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hv;dk' hlhl vqh
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشپارکینگ امام رضاپارکینگ امام رضا  به سیتی گرام پیوست ...