پاساژ صدرالدینی

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان شرقی-
آذربایجان شرقی - تبریز خیابان مخابرات ( فلکه بزرگ سابق)

امروز از 9 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hsh/ wnvhgndkd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشپاساژ صدرالدینیپاساژ صدرالدینی  به سیتی گرام پیوست ...