فود کورت برج بلور | Boloor Food Court

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان شرقی-
آذربایجان شرقی - تبریز آبرسان، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 4
شماره تماس : 041-3337728

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
tmn ;mvj fv[ fgmv | Boloor Food Court
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 11 ماه پیشفود کورت برج بلور | Boloor Food Courtفود کورت برج بلور | Boloor Food Court  به سیتی گرام پیوست ...