بازار کلاحاجی شفیعی (کل حاجی)

0رای (مجموع : 0)
کرمانشاه-
کرمان - بافت خیابان طالقانی

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fhchv ;ghph[d atdud (;g ph[d)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشبازار کلاحاجی شفیعی (کل حاجی)بازار کلاحاجی شفیعی (کل حاجی)  به سیتی گرام پیوست ...