سینما فرهنگ

0رای (مجموع : 0)
کرمانشاه-
کرمان - شهر بابک خیابان بهار، جنب اداره ارشاد

امروز از 10 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
sdklh tvik'
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشسینما فرهنگسینما فرهنگ  به سیتی گرام پیوست ...