اغذیه هام هام | ham ham

0رای (مجموع : 0)
کرمانشاه-كرمانشاه
کرمانشاه 22بهمن، انتهای میدان مرکزی نبش کوی 143

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
hybdi ihl ihl | ham ham
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 9 ماه پیشاغذیه هام هام     | ham hamاغذیه هام هام | ham ham  به سیتی گرام پیوست ...