بیمارستان شهدا

0رای (مجموع : 0)
هرمزگان-
هرمزگان - بندر لنگه فلکه بادگیر

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk ainh
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 1 ماه پیشبیمارستان شهدابیمارستان شهدا  به سیتی گرام پیوست ...