بازار ماهی فروشی بندر کنگ

0رای (مجموع : 0)
هرمزگان-
هرمزگان - بندرکنگ جنب اسکله صیادی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fhvhb lhid tbad fkmb ;k'
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
6 ماه و 15 روز پیشبازار ماهی فروشی بندر کنگبازار ماهی فروشی بندر کنگ  به سیتی گرام پیوست ...