بیمارستان مهرگان

0رای (مجموع : 0)
کرمان-كرمان
کرمان خیابان ابوحامد (شهید کامیاب)، روبروی اداره اوقاف
شماره تماس : 034-3222021

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk liv'hk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 5 ماه پیشبیمارستان مهرگانبیمارستان مهرگان  به سیتی گرام پیوست ...