بازار گنجعلی خان (بازار تاریخی گنجعلی خان)

0رای (مجموع : 0)
کرمان-كرمان
کرمان میدان گنجعلی خان

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fhchv 'k[ugd ohk (fhchv jhvdod 'k[ugd ohk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 11 ماه پیشبازار گنجعلی خان (بازار تاریخی گنجعلی خان)بازار گنجعلی خان (بازار تاریخی گنجعلی خان)  به سیتی گرام پیوست ...