بازار خیابان استقلال استانبول | Istiklal Street

0رای (مجموع : 0)
خوزستان-
ترکیه - استانبول Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:63, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Turkey
شماره تماس : -0090532421

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fhchv odhfhk hsjrghg hsjhkfmg | Istiklal Street
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 10 ماه پیشبازار خیابان استقلال استانبول | Istiklal Streetبازار خیابان استقلال استانبول | Istiklal Street  به سیتی گرام پیوست ...