پیتزا آتنا | Atena Pizza

0رای (مجموع : 0)
خوزستان-اهواز
خوزستان - اهواز خیابان کیانپارس، دهم شرقی
شماره تماس : 061-3923358

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/djch آjkh | Atena Pizza
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 10 ماه پیشپیتزا آتنا | Atena Pizzaپیتزا آتنا | Atena Pizza  به سیتی گرام پیوست ...