رستوران و طباخی شوکا

0رای (مجموع : 0)
مازندران-
مازندران - مرزن آباد جاده چالوس، مرزن آباد

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
7صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
7صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
vsjmvhk m xfhod am;h
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال پیشرستوران  و طباخی شوکارستوران و طباخی شوکا  به سیتی گرام پیوست ...