تکیه بقعه هفت دختران (حسینیه بقعه هفت دختران)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان مصطفی خمینی، خیابان سیروس، مقابل پمپ بنزین ، کوچه درویش نوری

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di frui itj nojvhk (psdkdi frui itj nojvhk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشتکیه بقعه هفت دختران (حسینیه بقعه هفت دختران)تکیه بقعه هفت دختران (حسینیه بقعه هفت دختران)  به سیتی گرام پیوست ...