حسینیه احصار (آذربایجانی های مقیم مرکز)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان سازمان آب، نرسیده به حکیم، نبش مطهری

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi hpwhv (آbvfhd[hkd ihd lrdl lv;c)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 3 ماه پیشحسینیه احصار (آذربایجانی های مقیم مرکز)حسینیه احصار (آذربایجانی های مقیم مرکز)  به سیتی گرام پیوست ...