حسینیه چهارده معصوم (قرقانیهای مقیم مرکز)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان خیام، نرسیده به مولوی، خیابان جعفری

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi ]ihvni luwml (rvrhkdihd lrdl lv;c)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشحسینیه چهارده معصوم (قرقانیهای مقیم مرکز)حسینیه چهارده معصوم (قرقانیهای مقیم مرکز)  به سیتی گرام پیوست ...