تکیه قمر بنی هاشم (ع) (حسینیه قمر بنی هاشم)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان خاوران، خیابان مینایی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di rlv fkd ihal (u) (psdkdi rlv fkd ihal)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 2 ماه پیشتکیه قمر بنی هاشم (ع) (حسینیه قمر بنی هاشم)تکیه قمر بنی هاشم (ع) (حسینیه قمر بنی هاشم)  به سیتی گرام پیوست ...