بیمارستان خیریه ولیعصر ( منطقه ۱۶)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان خزانه بخارایی، باغ آذری
شماره تماس : 021-5530077

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk odvdi mgduwv ( lkxri 16)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشبیمارستان خیریه ولیعصر ( منطقه ۱۶)بیمارستان خیریه ولیعصر ( منطقه ۱۶)  به سیتی گرام پیوست ...