هیئت خیمه گاه سید الشهدا (ع)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران پاسداران، دولت، دیباجی جنوبی، شهیدان جوزی، حسینیه خیمه گاه

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
idئj odli 'hi sdn hgainh (u)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 2 ماه پیشهیئت خیمه گاه سید الشهدا (ع)هیئت خیمه گاه سید الشهدا (ع)  به سیتی گرام پیوست ...