تکیه امام حسن مجتبی (ع)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران کیانشهر، خیابان ابراهیمی، خیابان آقابابایی، کوچه چهارم

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di hlhl psk l[jfd (u)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 2 ماه پیشتکیه امام حسن مجتبی (ع)تکیه امام حسن مجتبی (ع)  به سیتی گرام پیوست ...