بیمارستان لقمان حکیم

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران خیابان کارگر جنوبی ، چهارراه لشکر ، خیابان کمالی ، خیابان مخصوص
شماره تماس : 021-5541900

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk grlhk p;dl
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال و 1 ماه پیشبیمارستان لقمان حکیمبیمارستان لقمان حکیم  به سیتی گرام پیوست ...