حسینیه الموتی ها و چعلیائیها

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران خیابان خوش جنوبی، بعد از مرتضوی، کوچه بلاغی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi hglmjd ih m ]ugdhئdih
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 2 ماه پیشحسینیه الموتی ها و چعلیائیهاحسینیه الموتی ها و چعلیائیها  به سیتی گرام پیوست ...