حسینیه صفی علیشاه (هیئت دارالتبلیغ امیرالمومنین)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، نبش مصباح

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi wtd ugdahi (idئj nhvhgjfgdy hldvhglmlkdk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشحسینیه صفی علیشاه (هیئت دارالتبلیغ امیرالمومنین)حسینیه صفی علیشاه (هیئت دارالتبلیغ امیرالمومنین)  به سیتی گرام پیوست ...