تکیه زرگنده (حسینیه زرگنده)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان شریعتی، خیابان خاقانی، خیابان عطاری مقدم

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di cv'kni (psdkdi cv'kni)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 1 ماه پیشتکیه زرگنده (حسینیه زرگنده)تکیه زرگنده (حسینیه زرگنده)  به سیتی گرام پیوست ...