بیمارستان بهارلو

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران میدان راه آهن، خیابان انبار نفت، میدان بهداری
شماره تماس : 021-5565850

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk fihvgm
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشبیمارستان بهارلوبیمارستان بهارلو  به سیتی گرام پیوست ...