بیمارستان لولاگر

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران خیابان آذربایجان، خیابان خوش
شماره تماس : 021-6687961

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk gmgh'v
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشبیمارستان لولاگربیمارستان لولاگر  به سیتی گرام پیوست ...