بیمارستان شفا یحیائیان (بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران میدان شهدا، خیابان مجاهدین
شماره تماس : 021-3312007

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk ath dpdhئdhk (fdlhvsjhk hvjm\/nd ath dpdhddhk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشبیمارستان شفا یحیائیان (بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان)بیمارستان شفا یحیائیان (بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان)  به سیتی گرام پیوست ...