حسینیه شیخ مرتضی زاهد

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان مصطفی خمینی، بین 15 خرداد و مولوی، خیابان بالاگر، کوچه صادقی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi ado lvjqd chin
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 1 ماه پیشحسینیه شیخ مرتضی زاهدحسینیه شیخ مرتضی زاهد  به سیتی گرام پیوست ...