یمارستان شهید مصطفی خمینی (م ۶)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان ایتالیا، نرسیده به خیابان وصال شیرازی
شماره تماس : 021-8890613

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
dlhvsjhk aidn lwxtd oldkd (l 6)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشیمارستان شهید مصطفی خمینی (م ۶)یمارستان شهید مصطفی خمینی (م ۶)  به سیتی گرام پیوست ...