تکیه کوچه غریبان (حسینیه کوچه غریبان)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران بازار تهران، انتهای بازار آهنگر ها، کوچه غریبان

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di ;m]i yvdfhk (psdkdi ;m]i yvdfhk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال پیشتکیه کوچه غریبان (حسینیه کوچه غریبان)تکیه کوچه غریبان (حسینیه کوچه غریبان)  به سیتی گرام پیوست ...