حسینیه المهدی (عج) (هیئت طالقانی های مقیم مرکز)

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران انتهای یادگار امام، خیابان مالک اشتر (آریانا) ، نبش کوچه مقدسی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi hglind (u[) (idئj xhgrhkd ihd lrdl lv;c)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال پیشحسینیه المهدی (عج) (هیئت طالقانی های مقیم مرکز)حسینیه المهدی (عج) (هیئت طالقانی های مقیم مرکز)  به سیتی گرام پیوست ...