بیمارستان سجاد ( منطقه ۶)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان دکتر فاطمی، خیابان چهلستون، اولین ساختمان
شماره تماس : 021-8895739

امروز تا 00 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
یکشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
دوشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
سه شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
چهارشنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
پنج شنبه
01بامداد- 00بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk s[hn ( lkxri 6)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
9 ماه و 4 روز پیشبیمارستان سجاد ( منطقه ۶)بیمارستان سجاد ( منطقه ۶)  به سیتی گرام پیوست ...