بیمارستان مدائن ( منطقه ۱۱)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان ولیعصر، صبای جنوبی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk lnhئk ( lkxri 11)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
48 سال و 1 ماه پیشبیمارستان مدائن ( منطقه ۱۱)بیمارستان مدائن ( منطقه ۱۱)  به سیتی گرام پیوست ...