حسینیه پنج تن آل عبا

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران بزرگراه امام رضا، مسعودیه، بوستان امام رضا، خیابان مظاهر، کوچه صوفی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi \/k[ jk آg ufh
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشحسینیه پنج تن آل عباحسینیه پنج تن آل عبا  به سیتی گرام پیوست ...