حسینیه موسی بن جعفر (ع) (دزقیهای نیشابور مقیم مرکز)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان مصطفی خمینی، خیابان برادران برهمه، کوچه پرورنده

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi lmsd fk [utv (u) (ncrdihd kdahfmv lrdl lv;c)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 11 ماه پیشحسینیه موسی بن جعفر (ع) (دزقیهای نیشابور مقیم مرکز)حسینیه موسی بن جعفر (ع) (دزقیهای نیشابور مقیم مرکز)  به سیتی گرام پیوست ...