حسینیه عربهای بیرجندی مقیم مرکز

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران جاده خراسان، هاشم آباد، خیابان بنی هاشم، خیابان عزیزی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi uvfihd fdv[knd lrdl lv;c
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشحسینیه عربهای بیرجندی مقیم مرکزحسینیه عربهای بیرجندی مقیم مرکز  به سیتی گرام پیوست ...