تکیه رضا قلی خان (حسینیه رضا قلی خان)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان مصطفی خمینی، محله عودلاجان

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
j;di vqh rgd ohk (psdkdi vqh rgd ohk)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشتکیه رضا قلی خان (حسینیه رضا قلی خان)تکیه رضا قلی خان (حسینیه رضا قلی خان)  به سیتی گرام پیوست ...