بیمارستان مهدیه (منطقه ۱۶)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان شوش شرقی، خیابان شهرزاد، خیابان منصور

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk lindi (lkxri 16)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
47 سال و 2 ماه پیشبیمارستان مهدیه (منطقه ۱۶)بیمارستان مهدیه (منطقه ۱۶)  به سیتی گرام پیوست ...