حسینیه امام رضا (ع) (سلطان آبادی های مقیم مرکز)

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران یافت آباد، میدان ابوذر، خیابان فریدون احمدی، خیابان گودرزی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi hlhl vqh (u) (sgxhk آfhnd ihd lrdl lv;c)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 10 ماه پیشحسینیه امام رضا (ع) (سلطان آبادی های مقیم مرکز)حسینیه امام رضا (ع) (سلطان آبادی های مقیم مرکز)  به سیتی گرام پیوست ...