حسینیه نیشابوری های مقیم تهران

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران جاده خاوران، شهرک مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی، خیابان قناعتیان، کوچه بینجر آبادی شرقی

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
psdkdi kdahfmvd ihd lrdl jivhk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشحسینیه نیشابوری های مقیم تهرانحسینیه نیشابوری های مقیم تهران  به سیتی گرام پیوست ...