هیئت جوانان شاهزاده علی اکبر (ع)

0رای (مجموع : 0)
تهران-تهران
تهران یافت آباد، بلوار معلم، شهرک صاحب الزمان، ابتدای خیابان نیک ملکی، حسینیه بیت الفاطمه (س)

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
idئj [mhkhk ahichni ugd h;fv (u)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشهیئت جوانان شاهزاده علی اکبر (ع)هیئت جوانان شاهزاده علی اکبر (ع)  به سیتی گرام پیوست ...