ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :فروشگاه تامی میرداماد (TOMMY HILFIGER) (شعبه میدان محسنی )