مجتمع تجاری اداری و پارکینگ طبقاتی خلیج فارس

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران سه راه امین حضور، نرسیده به چهارراه سرچشمه، مجتمع خلیج فارس
شماره تماس : 021-3312942

امروز از 9 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
l[jlu j[hvd hnhvd m \/hv;dk' xfrhjd ogd[ thvs
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 10 ماه پیشمجتمع تجاری اداری و پارکینگ طبقاتی خلیج فارسمجتمع تجاری اداری و پارکینگ طبقاتی خلیج فارس  به سیتی گرام پیوست ...