فود کورت انقلاب | Enghelab Complex Food Court

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران سئول، مجموعه ورزشی انقلاب، ابتدای جاده تندرستی

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
tmn ;mvj hkrghf | Enghelab Complex Food Court
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال و 1 ماه پیشفود کورت انقلاب | Enghelab Complex Food Courtفود کورت انقلاب | Enghelab Complex Food Court  به سیتی گرام پیوست ...